11/21/2007

Wilkolak ---- Noc Wilczych Demonów + Upiorny Zew Nienawiœci (Demos)


Genero: Black Metal
Pais: Polonia
Letras: Paganism, War, Demons

1.
Rze� baranków chrysta
2.
Krocz¹ce p³omienie �mierci
3.
Jestem katem i oprawc¹
4.
Staro¿ytny duch barbarzyñskiej wojny
5.
Armia ciemno�ci
6.
Barbarzyñskie hordy
7.
Intro
8.
Demoniczny morderca jahwe
9.
D³awi¹cy krzyk przesz³o�ci
10.

No hay comentarios: