11/07/2007

Wojnar ----------- Z Najg³êbszych Borów Pieœni Wam Niosê (2006)

Genero: Ambient/Folk
Pais: Polonia
Letras: Slavonic Paganism, Ancestors

1.
Opowieœæ o Ludziach z Krainy Mg³y
02:20
2.
W Oparach Walki
03:08
3.
Miecze Naszych Przodków
02:52
4.
S³owianie
05:37
5.
Lament Bogów cz. II
08:19
6.
¯yciodajna Bo¿yca
02:33
7.
Opowiesæ o Dêbowym W³adcy
01:57
8.
Borów Szumiacych Pieœñ
03:01
9.
Nad P³acz¹cym Jeziorem
03:05
10.
Rêce Boga
01:49
11.
Siwow³osy JeŸdziec
01:54
12.
OpowieϾ o Minionym Wichrze
02:42
13.
Gdy Wichry Zamilkn¹
01:02
14.
Pó³nocy Œpiew
01:31
15.
Opowieœæ o ¯ercy
02:00
16.
S³oñca Brzask
03:40
17.
S³owiañski Horyzont
01:35
18.
Noc
03:23
19.
Leœna Œcie¿ka
01:32
20.
Droga Ku Nawi
04:02

Total playing time
58:47

http://www.zshare.net/download/474333124227a9/

No hay comentarios: